Cách tính Nenkin phải đóng mới nhất tại Nhật

10:50 14/11/2023

Cách tính Nenkin phải đóng mới nhất tại Nhật

Nenkin là tiền bảo hiểm lương hưu, việc đóng khoản tiền này là nghĩa vụ của tất cả công dân trên 20 tuổi đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, kể cả người nước ngoài. Các bạn thực tập sinh – do là người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản, sau vài năm quay trở về nước, nên các bạn không thể hưởng những quyền lợi lương hưu về sau như người Nhật khi về già.
Tìm hiểu các cách tính Nenkin mới nhất dưới đây để biết được mình đã đóng bao nhiêu khi sinh sống tại Nhật nhé!

Cách tính Nenkin nhận được với trường hợp nộp lương hưu quốc dân (Kokumin Nenkin)

Kể từ tháng 04 năm 2021 đối với những cá nhân đóng số phí bảo hiểm lần cuối cùng từ tháng 04 năm 2021 trở đi thì mức tiền hoàn lương hưu (Nenkin) được tính dựa trên thời hạn đóng phí bảo hiểm và theo năm có tháng cuối cùng đóng mức phí bảo hiểm này.

Đối với cá nhân đóng số phí bảo hiểm lần cuối cùng từ trước tháng 03 năm 2021 thì mức tiền hoàn lương hưu (Nenkin) vẫn được tính là 36 tháng giống như trước đây.

*Tham khảo: Thủ tục xin hoàn Nenkin lần 1 và 2 tại đây nhé!


*Công thức tính trợ cấp lương hưu trọn gói = Số tiền phí bảo hiểm của năm có tháng đóng bảo hiểm cuối cùng x 1/2 x số dùng để tính mức thanh toán


Số sử dụng để tính mức thanh toán được thiết lập lên đến 60 tháng (05 năm) theo phân loại số tháng như kỳ đóng phí bảo hiểm và được thể hiện như sau:

*Số tiền được chi trả (năm 2021)

 • Từ 06 tháng - Dưới 12 tháng => 49.830 Yên
 • Từ 12 tháng - Dưới 18 tháng => 99.660 Yên
 • Từ 18 tháng - Dưới 24 tháng => 149.490 Yên
 • Từ 24 tháng - Dưới 30 tháng => 199.320 Yên
 • Từ 30 tháng - Dưới 36 tháng => 249.150 Yên
 • Từ 36 tháng - Dưới 42 tháng => 298.980 Yên
 • Từ 42 tháng - Dưới 48 tháng => 348.810 Yên
 • Từ 48 tháng - Dưới 54 tháng => 398.640 Yên
 • Từ 54 tháng - Dưới 60 tháng => 448.470 Yên
 • Từ 60 tháng trở lên => 498.300 Yên

Cách tính tiền Nenkin nhận được với trường hợp nộp lương hưu phúc lợi (Kosei Nenkin)

Từ tháng 4 năm 2021 khoảng thời gian lấy Nenkin trọn gói đã tăng từ 36 tháng (3 năm) lên 60 tháng (5 năm). Thay đổi này chỉ áp dụng cho những đối tượng có tháng cuối nộp phí bảo hiểm lao động xã hội (tiền nenkin) từ sau tháng 4 năm 2021.

Những đối tượng có tháng cuối đóng phí bảo hiểm (tháng tiêu chuẩn) từ tháng 3 năm 2021 trở về trước thì vẫn tính theo giới hạn 36 tháng (3 năm) như trước đây.


*Công thức tính lương hưu trọn gói: Tiền lương căn bản trung bình trong thời gian của người được bảo hiểm x tỷ lệ thanh toán (tỷ lệ phí bảo hiểm) x 1/2 x số dùng để tính mức phí thanh toán


- Tiền lương căn bản trung bình trong thời gian người được bảo hiểm là số tiền thu được khi chia tổng số tiền A + B dưới đây cho tổng số tháng của thời gian được bảo hiểm.

+ A: Tiền lương căn bản của các tháng trong thời gian của người được hưởng bảo hiểm trước tháng 04 năm 2003 x 1.3

+ B: Tổng tiền thưởng và tiền lương căn bản của các tháng trong thời gian của người được hưởng bảo hiểm từ sau tháng 04 năm 2003

- Tỷ lệ thanh toán là mức tỷ lệ phí bảo hiểm của tháng 10 năm trước của năm có tháng cuối cùng đóng bảo hiểm (nếu tháng cuối cùng đóng bảo hiểm là tháng 01 đến tháng 08 thì tỷ lệ bảo hiểm sẽ được tính vào tháng 10 của năm trước và ngược lại nếu tháng cuối cùng đóng bảo hiểm là tháng 09 đến tháng 12 thì tỷ lệ phí bảo hiểm sẽ được tính vào tháng 10 của năm nay) x 1/2 x số dùng để tính mức phí thanh toán như bảng bên dưới.


*Hệ số Nenkin mới nhất 2023

-Từ 06 tháng - Dưới 12 tháng => Hệ số 0.5

-Từ 12 tháng - Dưới 18 tháng => Hệ số 1.1

-Từ 18 tháng - Dưới 24 tháng => Hệ số 1.6

-Từ 24 tháng - Dưới 30 tháng => Hệ số 2.2

-Từ 30 tháng - Dưới 36 tháng => Hệ số 2.7

-Từ 36 tháng - Dưới 42 tháng => Hệ số 3.3

-Từ 42 tháng - Dưới 48 tháng => Hệ số 3.8

-Từ 48 tháng - Dưới 54 tháng => Hệ số 4.4

-Từ 54 tháng - Dưới 60 tháng => Hệ số 4.9

-Từ 60 tháng trở lên => Hệ số 5.5

Cách tính tiền Nenkin theo năm

 • Cách tính tiền Nenkin 1 năm

Tiền Nenkin 1 năm trở lên = số lương trung bình trong khoảng thời gian đóng Nenkin X với hệ số 1.1.

Đa số các lao động nước ngoài làm việc 1 năm nhận được khoảng 15 -20 man

 • Cách tính tiền Nenkin 2 năm

Tiền Nenkin 2 năm sẽ được tính = Lấy số tiền lương trung bình các tháng X với hệ số 2.2 

 • Cách tính tiền Nenkin 3 năm

Tiền Nenkin 3 năm sẽ được tính = Lấy số tiền lương trung bình các tháng X với hệ số 3.3

 • Cách tính tiền Nenkin 4 năm

Tiền Nenkin 4 năm sẽ được tính = Lấy số tiền lương trung bình các tháng X với hệ số 4.4

 • Cách tính tiền Nenkin 5  năm

Tiền Nenkin 5 năm sẽ được tính = Lấy số tiền lương trung bình các tháng X với hệ số 5.5

 

*Nếu muốn kiểm tra Nenkin online ngay tại nhà thì có thể tham khảo bài viết này: Cách kiểm tra Nenkin online cực kỳ đơn giản.


Theo dõi GoEMON để cập nhật nhiều thông tin hữu ích về cuộc sống tại Nhật Bản.