986 Lượt xem

Thông tin về gói miễn giảm 4 man tiền thuế thu nhập và thuế cư trú tháng 6 năm 2024

07:44 27/05/2024

Thông tin về gói miễn giảm 4 man tiền thuế thu nhập và thuế cư trú tháng 6 năm 2024

Vào tháng 6 năm 2024, chính phủ Nhật Bản tiếp tục tung ra gói miễn giảm 4 man tiền thuế thu nhập và thuế cư trú cho tất cả người dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Trong bài viết này, hãy cùng GoEMON tìm hiểu chi tiết về thông tin gói gói miễn giảm 4 man này nhé!

Đối tượng nhận gói miễn giảm 4 man tiền thuế thu nhập và thuế cư trú năm 2024

Chính phủ Nhật Bản đã có thông báo về gói miễn giảm 4 man tiền thuế từ tháng 6/2024 dành cho đối tượng sau:

 • Đang cư trú tại Nhật
 • Có đi làm và có tham gia đóng thuế sinh sống tại Nhật Bản
 • Thu nhập trung bình năm 2023 không vượt quá 1805 man

Lưu ý: Những đối tượng thuộc các trường hợp miễn giảm thuế thu nhập năm 2023 sẽ không được giảm thuế lần này


Đọc thêm bài viết: Tổng hợp các gói trợ cấp mua nhà tại Nhật Bản năm 2024


Số tiền cụ thể trong gói miễn giảm 4 man thuế

- Theo chính sách của gói miễn giảm thuế 4 man mà chính phủ đã có thông báo, cụ thể, 4 man tiền thuế được giảm bao gồm thuế thu nhập và thuế thị dân. Ngoài ra, nếu bạn có người phụ thuộc đang cư trú tại Nhật thì số tiền miễn giảm được tăng lên.

- Số tiền miễn giảm cho từng loại thuế như sau:

 • Thuế thu nhập: giảm 3 man và giảm thêm 3 man cho 1 người phụng dưỡng. Tuy nhiên, vợ hoặc chồng không cư trú sống cùng hộ và người phụ thuộc không cư trú không được tính vào số người khi tính số tiền giảm thuế.
 • Thuế thị dân: giảm 1 man và giảm thêm 1 man cho 1 người phụng dưỡng 

Ví dụ: đối với những hộ gia đình có 1 chồng là lao động chính và có vợ, 2 con đang sinh sống ở Nhật là người phụ thuộc thì số tiền thuế tối đa được khấu trừ lên đến 16 man, tức là 12 man thuế thu nhập và 4 man trừ vào thuế thị dân


Đọc thêm bài viết: Điều kiện căn nhà để được miễn trừ thuế ở Nhật Bản


Hình thức nhận gói miễn giảm 4 man tiền thuế thu nhập và thuế cư trú năm 2024

Hình thức nhận gói miễn giảm 4 man tiền thuế sẽ được thực hiện theo những cách sau:

Đối với người đi làm tại công ty

 • Khoản giảm thuế thu nhập: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, khoản giảm thuế thu nhập 3 man sẽ được giảm từ số tiền thu thuế trong bảng lương (nếu không giảm hết trong tháng 6, sẽ tiếp tục giảm vào các tháng sau).
 • Khoản giảm thuế thị dân: Không tính vào tháng 6 năm 2024. Số tiền giảm thuế 1 man này sẽ chia thành 11 khoản, thu từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025

Đối với người kiếm thu nhập từ kinh doanh riêng

 • Khoản giảm thuế thu nhập:

- Nếu có kế hoạch nộp thuế dự kiến, giảm thuế sẽ bắt đầu từ kỳ đầu tiên của tháng 7 năm 2024 (nếu không giảm hết, sẽ tiếp tục vào kỳ thứ hai của tháng 11 năm 2024). 

- Nếu không có kế hoạch nộp thuế dự kiến, giảm thuế sẽ được áp dụng khi nộp tờ khai thuế.

 • Khoản giảm thuế thị dân: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, khoản giảm thuế thị dân 1 man sẽ được giảm từ số tiền thu thuế trong bảng lương (nếu không giảm hết trong tháng 6, sẽ tiếp tục vào các tháng từ tháng 8 trở đi).

Đối với người hưởng lương hưu

 • Khoản giảm thuế thu nhập: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, khoản giảm thuế thu nhập 3 man sẽ được giảm từ số tiền thu thuế trong bảng lương (do trợ cấp hưu trí được trả mỗi hai tháng, nếu không giảm hết trong tháng 6, sẽ tiếp tục vào các tháng từ tháng 8 trở đi).
 • Khoản giảm thuế thị dân: Bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, khoản giảm thuế thị dân 1 man sẽ được giảm từ số tiền thu thuế trong bảng lương (nếu không giảm hết trong tháng 10, sẽ tiếp tục vào các tháng từ tháng 12 trở đi). 

--------------------

Nguồn tham khảo: https://www.yayoi-kk.co.jp/kyuyo/oyakudachi/teigakugenzei/