Thời sự
Tuesday, 11/06/2024, 07:19 (UTC)

Bắt đầu tiếp nhận đơn theo hình thức đăng ký mới của chính sách "Hỗ trợ 018" - gói hỗ trợ 60.000 yên cho trẻ em ở Tokyo

Vào ngày 11 tháng 6, Tokyo bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký của chính sách "Hỗ trợ 018". Chương trình này cung cấp 5.000 yên mỗi tháng cho mỗi trẻ em từ 0 đến 18 tuổi sống tại Tokyo mà không có giới hạn thu nhập.


Từ năm tài chính 2024 sẽ áp dụng phương thức mới, có thể hoàn thành đăng ký trong khoảng 5 phút. Trong đợt tiếp nhận này, phương thức mới sẽ được áp dụng để xác định tự động mối quan hệ cha mẹ - con cái bằng cách quét thẻ My Number của cha mẹ và con cái mà không cần phải nộp các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình. Lưu ý rằng phương thức đăng ký cũ vẫn tiếp tục được sử dụng.


Chương trình sẽ tiếp tục trong năm tài chính 2024, và nếu đã nộp đơn trong năm 2023 thì không cần nộp đơn mới. Đối tượng áp dụng là trẻ em sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2006 đến ngày 1 tháng 3 năm 2025, và có hoặc đã có địa chỉ cư trú tại Tokyo trong năm tài chính 2024. Nếu chuyển đến hoặc chuyển đi khỏi Tokyo trong năm tài chính 2024, trợ cấp sẽ được tính theo số tháng cư trú tại Tokyo. Tương tự, trẻ em sinh trong năm tài chính 2024 cũng được áp dụng.


Trợ cấp của năm tài chính 2024 sẽ được chia làm ba đợt, được cấp vào tháng 8, tháng 12 và tháng 4 năm 2025.

【Thời gian cấp trợ cấp】

  • Tháng 8 năm 2024: Trợ cấp từ tháng 4 đến tháng 7
  • Tháng 12 năm 2024: Trợ cấp từ tháng 8 đến tháng 11
  • Tháng 4 năm 2025: Trợ cấp từ tháng 12 đến tháng 3

Nguồn: Yahoo News 

14 Lượt xem