Thời sự
Tuesday, 06/02/2024, 06:41 (UTC)

Tiền lương thực tế năm 2023 giảm 2,5% so với năm 2022 - Mức tăng lương không theo kịp mức tăng giá

Theo ''Khảo sát thống kê lao động hàng tháng'' do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tiến hành, tổng tiền lương của người lao động đã tăng lên 1.2% so với năm 2022 và ghi nhận là năm thứ 3 liên tiếp mức lương được tăng lên.


Tuy nhiên, cũng theo ghi nhận thì mức giá hàng hóa đã tăng lên 3,8%, cao nhất trong vòng 42 năm qua. Vì vậy, tiền lương thực tế (số tiền đã có điều chỉnh theo giá cả hàng hóa) trên mỗi người lao động đã giảm khoảng 2.5% so với năm trước.


Điều đó cho thấy, dù tổng tiền lương tăng lên nhưng nó không thể theo kịp tốc độ tăng của giá cả.


Bộ cũng cho biết, đây là năm thứ hai liên tiếp kết quả này được ghi nhận.

Có thể bạn quan tâm
25 Lượt xem