Thời sự
Thursday, 28/03/2024, 10:08 (UTC)

Việt Nam là Quốc gia có số người bị huỷ bỏ tư cách lưu trú nhất tại Nhật

Tại Nhật số người bị tước tư cách lưu trú vào năm 2023 được ghi nhận là 1240 ca,  tăng +10,2% so với năm trước, đây là con số cao nhất từ ​​trước đến nay.


Nhìn vào số lượng bị huỷ bỏ tư cách cư trú theo quốc tịch và khu vực, Việt Nam là quốc gia có số lượng bị thu hồi cao nhất là 812 trường hợp (chiếm 65,5% tổng số). Theo sau Việt Nam, Trung Quốc có 220 ca (17,7%), tiếp theo là Indonesia với 57 ca (4,6%).


Nhìn vào tư cách lưu trú bị huỷ bỏ, tư cách “thực tập sinh kỹ năng” có số trường hợp bị huỷ bỏ cao nhất là 671 vụ. Tiếp theo là Du học với 121 trường hợp, tiếp tới là  tư cách Kỹ sư/Chuyên gia nhân văn/Công tác quốc tế: 9 trường hợp, Kỹ năng đặc định 1: 4 trường hợp, Người phụ thuộc: 3 trường hợp, Vợ chồng người Nhật 1 trường hợp,  v.v..


Tổng hợp và biên soạn: Team GoEMON Việt Nam

Có thể bạn quan tâm
338 Lượt xem