Thời sự
Wednesday, 05/06/2024, 08:16 (UTC)

Chính phủ Nhật đang xem xét nâng độ tuổi "người già" từ 65 tuổi lên 70 tuổi - một cách cắt giảm lương hưu?

Ngày 23/5 vừa qua, trong cuộc họp của Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính do Thủ tướng Kishida chủ trì đã đưa ra đề xuất về việc "xem xét nâng độ đuổi người cao tuổi lên thêm 5 tuổi", từ 65 lên 70 tuổi. Đề xuất này hiện đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.


Nói về đề xuất này, hội đồng cho rằng số lượng người cao tuổi có sức khỏe tốt và vẫn có thể làm việc đang ngày càng tăng. Vì vậy, thông qua đề xuất này chính phủ muốn thúc đẩy sự tham gia lao động, và tiếp tục cống hiến cho xã hội của người lớn tuổi.


Hiện tại, định nghĩa về người cao tuổi của Nhật là 65 tuổi, đây là độ tuổi bắt đầu được nhận lương hưu.

Vì vậy, nếu độ tuổi bắt đầu trả lương hưu là từ 70 tuổi trở lên thì số lượng người không thể trang trải cho cuộc sống sẽ tăng lên.


Vì vậy, đề xuất này hiện tại đang bị phản đối gay gắt trong cộng đồng mạng Nhật Bản. Họ cho rằng đây là cách mà chính phủ đang chuyển gánh nặng trong giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số lên người dân thông qua hành động gián tiếp cắt giảm an sinh xã hội của người già.

Nguồn: Yahoo News

16 Lượt xem