Thời sự
Thursday, 28/03/2024, 10:09 (UTC)

Tốt nghiệp trường senmon cũng có khả năng xin việc với linh hoạt ngành nghề

Cục xuất nhập cảnh đã sửa đổi luật liên quan tới tư cách cư trú “Kỹ sư/Chuyên gia về Nhân văn/Nghiệp vụ Quốc tế''. Đối với những sinh viên tốt nghiệp các trường senmon (dạy nghề) được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu nhất định sẽ có khả năng xin việc linh hoạt liên quan tới chuyên ngành và công việc họ xin giống như sinh viên tốt nghiệp Đại học.  


Từ trước đến nay, sinh viên tốt nghiệp các trường senmon được yêu cầu phải có mức độ gắn kết đáng kể giữa chuyên ngành học và công việc xin sau khi tốt nghiệp.


Điều kiện tiên quyết là sinh viên senmon phải tốt nghiệp từ trường là trường được chứng nhận, tỷ lệ sinh viên nước ngoài dưới 1/2 và tỷ lệ sinh viên xin được việc làm từ 90% trở lên.


Tổng hợp và biên soạn: Team GoEMON Việt Nam

Có thể bạn quan tâm
11 Lượt xem