Thời sự
Monday, 13/11/2023, 05:49 (UTC)

Thu nhập trung bình hàng năm trong năm đầu tiên của ngành IT/Truyền thông/Internet là cao nhất?

Theo dữ liệu điều tra xu hướng về mức lương trung bình hàng năm trong năm đầu tiên của người dân trên trang "Mynavi Tenshoku" cho thấy con số này vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay là khoảng 455 man.

Tính cụ thể theo các ngành thì ngành có mức lương trung bình hàng năm đầu tiên cao nhất là 511 man trong ngành Công nghệ thông tin/truyền thông/internet. Tiếp theo là ngành Tài chính/Bảo hiểm ở mức 510 man, Tư vấn ở mức 496 man và ngành Bất động sản/Xây dựng/Thiết bị là 489 man.


Mức lương trung bình hàng năm trong năm đầu tiên của ngành IT/Truyền thông/Internet là cao nhất - 511 man, nhưng tỷ lệ cơ hội việc làm của ngành này cho nhưng người chưa có kinh nghiệm chỉ có 46,7%, thấp nhất trong 12 hạng mục khảo sát lần này. Mặt khác, tuy mức lương trung bình năm đầu tiên của ngành "Vận tải, giao thông, hậu cần và kho bãi" chỉ ở mức thấp (421 man - đứng thứ 8/12) nhưng lại có tỷ lệ cơ hội việc làm dành cho những người chưa có kinh nghiệm cao nhất - 85,1%.


Nguồn: Tin tức Yahoo

Có thể bạn quan tâm
Lượt xem