Hiếu Nguyễn Hồ Thảo
-
Khó khăn
10 tháng 3 2022

Thuế

Xin chào anh chị, em muốn hỏi về thuế một chút, có anh chị nào có kinh nghiệm giải đáp giúp e. Chẳng là e với bạn cùng làm chung công ty, chung lương nhưng sao phần thuế lại có phần chênh lệch nhỉ? Có ai biết cách tính thuế thị dân cho e hỏi thăm với ạ.
65
1
Đánh giá cao nhất
2 năm
Thuế đánh vào tiền lương của bạn về cơ bản là thuế thu nhập và thuế cư trú. Tùy thuộc vào việc bạn là "người cư trú" hay "người không cư trú", phạm vi và phương pháp đánh thuế đối tượng nộp thuế sẽ khác nhau. Theo Luật thuế thu nhập Nhật Bản, "người cư trú" là cá nhân có cư trú tại Nhật Bản hoặc đã cư trú tại Nhật Bản ít nhất một năm, và người "không cư trú" là cá nhân không phải là người cư trú. Ngoài ra, người nước ngoài thuộc diện “cư trú” được khấu trừ thuế như khấu trừ cơ bản, giảm trừ vợ / chồng, khấu trừ bảo hiểm xã hội và khấu trừ chi phí y tế, do đó có thể có sự khác biệt giữa họ và bạn bè của họ trong khu vực đó như ổn. Để biết thêm thông tin, bạn có thể yêu cầu người trong bộ phận Kế toán và Nội vụ nơi bạn làm việc, cho bạn biết về các loại thuế bạn đang nộp.
Tán thành
53
Phản hồi
Có thể bạn quan tâm