Tiếng Nhật
4 tháng 5 2023

Bảo lãnh vợ sang Nhật

Em muốn bảo lãnh vợ sang Nhật, cho em hỏi ảnh 3x4 của vợ có cần phải công chứng không
2
1
Đánh giá cao nhất
1 năm
Theo mình tìm hiểu thì là không cần bạn nhé!
Tán thành
1
Phản hồi